VB Logga
start

 

 

Välkommen till webbplatsen för länsafasiföreningen.
Information om både genomförda och planerade aktiviteter, nyheter och historia.

Viktiga webb-länkar:Nätverksgrupper
Afasiföreningen inbjuder till föreläsningar och information
om afasi och erbjuder samtals-
träffar för närstående och bilda nätverksgrupper där lokal afasiförening saknas.

 

Nyheter

Kallelse till Västerbottens Läns Afasiförenings årsmöte 7 april 2016 kl 12
Läs mer

Studiecirkeln för våren startar den 26 januari kl 13
Läs mer

Rapport från Jultallriken 2015
Läs mer

Rapport från Västerbottens Läns Afasiföreningens årsmöte
20 april 2015
Läs merAtt inte kunna tala är inte detsamma
som att inte ha något att säga.
Vägrar Vara Tysta

Uppmaning
"En förstående omgivning underlättar
mycket för den som fått afasi.
Tänk mer på vad en person med
afasi kan, än vad han/hon inte kan.
På så sätt stärker vi självkänslan
hos den personen."

Film om afasi
En film om att leva med afasi;
välj sidan "vad är afasi"

Se reportage om medlems-
utflykter och studiebesök
under flikarna:
Verksamhet - Lokalförening


Minnesfond
Vid dödsfall skänk gärna en
gåva till minnesfonden.
Avkastningen används
utslutande till att stödja
forskning och utveckling till
hjälp för människor med
afasi och närstående.

Fondens Bankg
5434-0609
Tack för din gåva!


Föreningarnas målsättning och förmåner
Stödja personer med afasi och anhöriga;
Stöd vid kontakter med myndigheter;
Sprida kunskap om afasi;
Medlemsmöten
(cirklar, utflykter etc.);
Olycksfallsförsäkring
(ingår i medlemsskapet);
AfasiNytt (förbundstidning med fyra nr per år)
;
Datorstödd språkträning i ProvaPåRum.


Arkivet- här kan du läsa om
intressanta delar av verksam-
heter som inte längre är dags-
aktuella.
Klicka på bilden:


Västerbottens län är länsföreningens område.

Uppdaterad 2014-01-30 - Webmaster:Eva L. Waterworth.

OBS! av säkerhetsskäl är alla epost-länkar på denna webbplats ej "klickbara".